• KOMUNIKAT DLA BEZROBOTNYCH

  Od 12 marca aż do odwołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach wprowadza się system telefonicznego kontaktu z doradcami klienta. Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty, nie muszą stawiać się w urzędzie osobiście, ale jednocześnie wyznaczony termin nie zwalnia ich tego dnia od kontaktu telefonicznego z doradcą klienta.

  Oto numery telefonów do doradców klienta w PUP Pabianice:

  Stanowisko 1 – (42) 22-54-269, stanowisko 2 – (42) 22-54-270, stanowisko 3 – (42) 22-54-271, stanowisko 4 – (42) 22-54-272, stanowisko 5 – (42) 22-54-274, stanowisko 6 – (42) 22-54-273, stanowisko 7 – (42) 22-54-203, stanowisko 9 – (42) 22-54-204. Filia w Konstantynowie Łódzkim: (42) 211-19-16.

  ZMIANA ORGANIZACJI

  Od 12 marca do odwołania PUP prosi o ograniczenie wizyt osobistych w urzędzie. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową.

  informacja w sprawie szkoleń, KFS – (42) 22-54-285; szkolenia@puppabianice.pl

  informacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców – (42) 22-54-299; cudzoziemcy@puppabianice.pl

  informacja dotycząca pośrednictwa pracy, ofert pracy – (42) 22-54-263; oferty@puppabianice.pl

  informacja w sprawie staży – (42) 22-54-209; dofinansowania@puppabianice.pl

  informacja na temat dofinansowań dla pracodawców, dotacji dla bezrobotnych – (42) 22-54-293; dofinansowania@puppabianice.pl

  informacja w sprawie rejestracji, wydawania zaświadczeń – (42) 22-54-253; (42) 22-54-254; ze@puppabianice.pl

  informacja w sprawie zasiłków, dodatków aktywizacyjnych – (42) 22-54-279; (42) 22-54-291; ze@puppabianice.pl

  Po przedstawieniu sprawy pracownikowi urzędu wskaże on najdogodniejsze rozwiązanie sprawy celem wyeliminowania nadmiernych wizyt w urzędzie.

  KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, iż od poniedziałku, 16 marca, wszystkie nabory wniosków (szkolenia, staże, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, roboty publiczne, KFS) zostają wstrzymane do odwołania.

  Udostępnij