• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przesłał nam zarządzenie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Urszuli Sztuki-Polińskiej z dnia 12.03.2020r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

  ZARZĄDZENIE NR 6/20

  ŁÓDZKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  z dnia 12 marca 2020 roku

  w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

  Na podstawie art. 12a ust. 2 oraz art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019r. Poz. 59)1 oraz Upoważnienia nr 10/2020 z 10 marca 2020r. wydanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego Łódzkiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnego zarządza się, co następuje:

  Paragraf 1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca mieszkańcom województwa łódzkiego:

  1. unikać uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach;

  2. zaniechać podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia;

  3. przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową, w tym zwłaszcza higieny rąk;

  4. stosować się do wszelkich zaleceń i zakazów wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym również udzielać niezbędnych informacji pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  Paragraf 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020r.

  Udostępnij