• News will be here
 • 2 majana mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie RP uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004r. – obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka nawiązuje do barw godła polskiegobiałego orła w czerwonym polu. W czasie m.in. II wojny światowej kolory białoczerwone były symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831r., ale historia flagi sięga aż dynastii Piastów.

  Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunekpowinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.

  Wraz z Dniem Flagi 2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002r.

  Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim () czytamy w ustawie ustanawiającej 2 maja dniem polskiej diaspory.

  foto: Paweł Kula

  Udostępnij