• News will be here
 • Z powodu epidemii koronawirusa obchody Święta 3 Maja wyglądały dzisiaj inaczej niż w ubiegłym roku. Trwały tylko dwadzieścia minut, wiązanki złożyło kilka delegacji, po czym wszyscy rozeszli się do domów.

  Przed pomnikiem Niepodległości o godz. 10.00 na maszt tradycyjnie podniesiono flagę państwową, w czasie której zabrzmiał hymn państwowy, po czym przedstawiciele władz miasta, powiatu i hufca ZHP złożyli kwiaty w imieniu mieszkańców.

  Miasto reprezentowali dzisiaj wiceprezydenci Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek i Marek Gryglewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski, powiat natomiast starosta Krzysztof Habura i przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak.

  Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Rąkowski: Szanowni Państwo, pomimo panującej pandemii władze miasta Pabianic podjęły decyzję o zorganizowaniu, choć w znacznie ograniczonym zakresie, uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Taka decyzja zapadła, gdyż przesłanie Konstytucji 3 Maja, idea budowania państwa na konstytucji – swoistym kręgosłupie prawnym, jest nam szczególnie bliska. Wszyscy pamiętamy,  jak ważną dla Polski i nowoczesną ustawą była Konstytucja 3 Maja i jakie nowatorskie rozwiązania wprowadzała. Jednakże w dzisiejszych czasach trzeba na samą ideę konstytucji spojrzeć nieco z innej perspektywy. Konstytucja z 1791 roku wprowadzała m.in. trójpodział władzy, niezawisłość sądów i sędziów. Konstytucja stanowiąca źródło dla innych praw stanowi podstawę demokratycznego i suwerennego państwa. Nie wolno Konstytucji łamać, nie wolno Konstytucji bezkarnie niszczyć, nie wolno niszczyć trójpodziału władzy, suwerenności i niezawisłości sądów. Konstytucja nie musi być wygodna, nie może być swobodnie interpretowana, nie można raz ją przywoływać, a innym razem bezczelnie lekceważyć. To kwestia wierności fundamentalnym zasadom, na które się umówiliśmy jako naród. Te zasady to zbiór naszych praw i obowiązków. Żaden naród nie będzie mógł prawidłowo budować swojej przyszłości bez przestrzegania podstawowych zasad zapisanych w Konstytucji. Bez jasno spisanych reguł nie można funkcjonować. Obecnie Konstytucja staje się obiektem gier politycznych. Interpretuje się nią tak, aby wprowadzić prawo lub sposób funkcjonowania instytucji państwowych pod wizję partii, a nie zasad chroniących obywateli. Tak ważne jest, by pamiętać po co Konstytucję stworzono i nie możemy bać się, by ją bronić tak, jak nie mogli bać się jej twórcy. Wierzę głęboko, że taki stan rzeczy nie jest na zawsze, należy, podobnie jak twórcy Konstytucji 3 Maja, patrzeć pozytywnie w przyszłość, mieć nadzieję. Dzisiejsze święto demokracji chcieliśmy świętować w Pabianicach ze wszystkimi mieszkańcami jak w roku ubiegłym na pikniku patriotycznym. Z przyczyn obiektywnych nam się to nie udało. Mam nadzieję, że za rok obchody tego świętą będą dla nas po raz kolejny radosnym wydarzeniem. Ponad podziałami partyjnymi.

  Głos zabrał również przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak: – Szanowni Państwo, świętowana dziś przez nas 229. rocznica uchwalenia ustawy zasadniczej, choć obchodzona w szczególnych warunkach, w swej istocie jest świętem radosnym. Uczy nas między innymi tego, że postawa patriotyczna, propaństwowa, działalność konsekwentna prowadząca do końcowego efektu jest godna pochwały i tą pochwałą jest nasz szacunek do naszych przodków, do tych, którzy ten dokument uchwalili i po stuleciach ten dokument jest dla nas Polaków źródłem dumy. Drodzy państwo z okazji tego święta chciałbym życzyć nam wszystkim, aby każdy z nas, w zależności od posiadanych kompetencji, możliwości, zawsze podejmował decyzje tylko takie, które mogą służyć dobru naszej ojczyzny. Żeby te decyzje mogły służyć każdemu Polakowi, naszym małym społecznościom, wreszcie naszym rodzinom i nam samym. Życzę dużo zdrowia w tej szczególnej sytuacji. Dobrego zdrowia.

  Niecodzienną propozycję przygotował Miejski Ośrodek Kultury. Samochód, ozdobiony na biało-czerwono, po zakończeniu oficjalnych obchodów przed pomnikiem ruszył w trasę, a z głośników popłynęły trzeciomajowe piosenki…

  Udostępnij