• News will be here
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach podsumował realizację programu tarczy antykryzysowej.

  Do końca czerwca PUP wypłacił 5914 niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na 29.570.000 zł. Kolejną formą pomocy jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 558 przedsiębiorców samozatrudnionych w wysokości 1.840.800 zł. Aż 394 podmioty otrzymały dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń blisko 3200 pracowników na ponad 8.183.700 zł.

  W związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach wsparcia z tarczy antykryzysowej będą umorzone bez konieczności składania wniosku o umorzenie spłaty pożyczki. Warunkiem umorzenia pozostaje prowadzenie działalności przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umowy zawarte z pożyczkobiorcami zostają zmienione z mocy prawa, zatem nie będzie konieczności zawierania aneksów do umów. Każdy z przedsiębiorców będzie informowany przez Urząd o fakcie umorzenia informuje Magdalena Werstak, dyrektor PUP.

  Ponadto PUP cały czas przyjmuje wnioski na: niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

  Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pabianice.praca.gov.pl

  Udostępnij