• W lipcu do SM do prac na cele społeczne zgłosiło się ośmiu skazanych, którzy przepracowali 202 godziny.

    W tym czasie pod nadzorem strażników miejskich uporządkowali z odpadów pasy drogowe podległe Zarządowi Dróg Miejskich (88 ulic), tereny podległe wydziałowi gospodarki nieruchomościami (6 działek) oraz zrobili porządek wokół pojemników na zbiórkę odzieży (jedno miejsce).

    – Działania nasze przyczyniają się zarówno do poprawy wizerunku Pabianic oraz generują dla miasta duże oszczędności wynikające z sukcesywnie prowadzonych prac porządkowych osób skazanych – mówi Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej.

    Udostępnij