• News will be here
  • Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizują akcję honorowego oddawania krwi na rzecz nauczycieli, którzy jej potrzebują.

    W środę, 14 października, w godzinach od 13.00 do 16.00 przed Urzędem Miejskim na Zamkowej stanie krwiobus, w którym będzie można oddać krew. Może ją oddać osoba pełnoletnia, zdrowa i posiadająca ze sobą dowód osobisty.

    Wszyscy, którzy w tym dniu oddadzą najcenniejszy z leków jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi, otrzymają drobny upominek. Serdecznie zaprasza Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach.

    Udostępnij