• Ruszył program „Wspieraj Seniora”, którego koordynatorem na terenie Pabianic do 31 grudnia jest Centrum Seniora przy MCPS.

  Głównym założeniem programu jest pomoc seniorom w wieku 70 lat i więcej w zrobieniu podstawowych zakupów oraz leków w okresie pandemii.

  – Senior, który jest osobą samotną, lub jego najbliższa rodzina mieszka daleko, zgłasza swoją potrzebę na ogólnopolską infolinię. Stamtąd informacja trafia do pracowników Centrum Seniora, którzy ustalają z osobą starszą jej potrzeby, a następnie pomagają w zakupach – mówi szefowa Centrum Katarzyna Cegiełka.

  Dodajmy, że pomoc nie jest skierowana jedynie do uczestników CS, ale do wszystkich pabianiczan w wieku 70+.

  PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

  realizowany przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

  Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku utrzymującym się stanem epidemii i która chce skorzystać ze wsparcia, w szczególności w zakresie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

  dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505-11-11.

  Osoba przyjmująca zgłoszenie na ogólnopolskiej infolinii przekazuje prośbę Seniora do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

  Pracownik Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, średnio raz w tygodniu, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

  Koszty zakupów pokrywa Senior. Zakupy dostarczane są tylko w dni robocze.

  W celu zachowania bezpieczeństwa realizacji usługi dla Seniora, pracownik Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach:

  • podczas ustaleń telefonicznych przedstawia się z imienia i nazwiska,
  • odbierając pieniądze wraz z listą artykułów podstawowej potrzeby Seniora, przedstawia imienny identyfikator oraz potwierdza pisemnie odbiór kwoty przekazanej przez Seniora, czytelnym podpisem oraz pieczątką,
  • przekazując zakupione artykuły podstawowej potrzeby wraz z paragonem poprosi o pokwitowanie ich odbioru przez Seniora.

  W celu wyeliminowania osób podających się za realizatorów zadania, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Senior proszony jest o kontakt z koordynatorem realizacji programu „Wspieraj Seniora” w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach pod numerem telefonu 887-500-951.

  Udostępnij