• Prezydent Pabianic wystąpił do premiera rządu RP o przebudowę przejazdu drogowo-kolejowego na ulicy Lutomierskiej. Ma być bezkolizyjny, a inwestycja potraktowana jako pilna konieczność w związku w budową tunelu średnicowego w Łodzi.

  Zwiększenie częstotliwości pociągów sparaliżuje ruch w Pabianicach i uniemożliwi dojazd do nowego przystanku kolejowego Pabianice Północ.

  – Prowadzona właśnie modernizacja linii kolejowej numer 14, co niezrozumiałe dla pabianiczan, nie uwzględnia przebudowy przejazdu na ulicy Lutomierskiej na bezkolizyjny. Sytuacja, w której droga krajowa przecina w jednym poziomie tak intensywnie eksploatowaną linię kolejową, jest w skali kraju niemal bezprecedensowa, tym bardziej że inne uciążliwe przejazdy drogowo-kolejowe zostały w ostatnich latach przebudowane – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.

  Dla bezpieczeństwa pieszych przebudowie przejazdu przy Lutomierskiej towarzyszyć powinna budowa chodnika wraz z oświetleniem od przejazdu do ul. Pasterskiej w Szynkielewie. To zadanie zostało ujęte już kilka lat temu w aktualizacji rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, ale dotąd nie doczekało się realizacji.

  Przejazd w ulicy Lutomierskiej jest na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 14, należącej do PKP PLK SA, z drogą krajową nr 71 zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, i to do tych instytucji należy decyzja o rozpoczęciu inwestycji.

  Starania władz Pabianic o przebudowę przejazdu na bezkolizyjny trwają od 2007 roku, gdy tylko powstał projekt budowlano-wykonawczy inwestycji wraz z podziałem działek. O wybudowanie tego przejazdu wspólnie z prezydentem występował Społeczny Komitet Mieszkańców osiedla Dąbrowa. Temat poruszany był m.in. przy okazji planowanego przystanku Pabianice Północ przy Lutomierskiej.

  – W 2018 roku istniała możliwość współpracy zarządcy linii kolejowej (PKP PLK) z zarządcą drogi (GDDKiA) w celu uzyskania dofinansowania na przebudowę przejazdu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, w wymaganym terminie GDDKiA nie przekazała do PKP PLK dokumentacji projektowej. Uniemożliwiło to wnioskowanie o unijne fundusze – przypomina prezydent.

  W 2019r. GDDKiA przedstawiła wstępny harmonogram, który przewidywał realizację w latach 2023-2024.

  – Ażeby zwiększyć szansę, miasto zgłosiło gotowość do finansowej pomocy przy inwestycji, którą prowadzi GDDKiA – dodaje Mackiewicz.

  15 maja 2019 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na współfinansowanie zadania pn. „Budowa tunelu pod linią kolejową wraz z dojazdami w ciągu DK 71 w Pabianicach”.

  – Deklaracja dotyczyła 500 tysięcy złotych w budżecie miasta na rok 2023 i pozostaje nadal aktualna – powiedział prezydent.

  Łódzki oddział GDDKiA przekazał w ubiegłym roku do swojej centrali zaktualizowany program inwestycyjny na budowę tunelu. Podjęcie dalszych działań miało być możliwe po jego zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury, co dotychczas nie nastąpiło.

  Prezydent napisał więc do premiera Mateusza Morawieckiego…

   

   

  Udostępnij