• News will be here
 • Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków jest na etapie planowania i projektowania. Zakładany koszt inwestycji to około 4 mln złotych.

  Obecna oczyszczalnia ścieków powstała w połowie lat 90. To ówczesne władze gminy podjęły decyzję o jej budowie. Została stworzona na podstawie dokumentacji projektowej z lat 80 jako mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia BOS 200.

  – Od tego czasu w oczyszczalni nie były prowadzone modernizacje, ale dokonywano bieżących napraw i konserwacji – mówi Andrzej Nowak z dłutowskiego Zakładu Usług Komunalnych. – Gmina się rozwija, przybywa mieszkańców. Istnieje zatem potrzeba rozbudowy i modernizacji obecnej infrastruktury, w tym oczyszczalni ścieków.

  Nowa oczyszczalnia będzie miała większą wydajność, co pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych gospodarstw.

  – Zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie oraz rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie” będzie polegało na zwiększeniu wydajności oczyszczalni ścieków w Dłutowie poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii oczyszczania oraz zwiększenie wydajności stacji wodociągowej w Czyżeminie poprzez budowę dodatkowego zbiornika na wodę – wyjaśnia Karolina Reliszka, inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy Dłutów.

  Koszt inwestycji to prawie 4 mln zł, z czego połowę będzie stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na razie jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość. Do efektu końcowego jest bowiem jeszcze daleko.

  Udostępnij