• News will be here
 • Dlaczego BS PA-CO-BANK łączy się z BS Ziemi Kaliskiej?

  Pasujemy do siebie. Konsolidując banki organizacyjnie, łączymy różne kompetencje i doświadczenia, aby zapewniać klientom szeroką i nowoczesną ofertę produktową. To stabilny Bank o ugruntowanej pozycji na rynku, z dobrą sytuacją finansową i mający doświadczenia z łączeniem innych banków, tak jak i my z lat wcześniejszych. Widzimy realną wartość biznesową i nowe możliwości w połączeniu naszych instytucji.

  Co się zmieni po połączeniu Banków?

  Będziemy silniejszym partnerem dla firm i większych podmiotów gospodarczych, które chcą rosnąć i rozwijać się. Kapitały połączonej instytucji pozwolą nam w większym stopniu spełniać potrzeby finansowe naszych klientów. Będziemy wspierać rozwój naszych firm i pobudzać regionalną gospodarkę. Równolegle będziemy rozwijać ofertę dla Klientów indywidualnych, którzy zyskają dostęp m.in. do nowych produktów kredytowych i depozytowych oferowanych przez internet.

  Czy konsolidacja to efekt pandemii?

  Konsolidacja banków jest silnym (także globalnym) trendem rynkowym i ekonomiczną odpowiedzią na wyzwania sektora bankowego w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym. Konsoliduje się cały sektor bankowy – w Polsce i za granicą (łączą się także duże podmioty), konsolidacja sektora jest odpowiedzią na wyzwania sektora bankowego, tj. presja na przychody z powodu niemal zerowych stóp procentowych i podwyższone koszty ryzyka oraz rosnące od dawna koszty regulacyjne. Konsolidacja to sposób na poprawę rentowności banków oraz nowe korzyści płynące z efektów skali. Gospodarcze skutki pandemii powodują, że bankowy rynek fuzji przyspiesza, a polski sektor bankowy jest jednym z bardziej rozdrobionych w Europie.

  Czy oddziały Banku i godziny otwarcia zmienią się?

  Na ten moment wszystko zostaje bez zmian. Będziemy analizować ruch klientów, słuchać ich oczekiwań i dostosowywać zmiany do potrzeb. 

  Jak te zmiany odczuje klient?

  Będzie klientem dużego stabilnego Banku Spółdzielczego, w skali kraju ulokowanego na 15. pozycji. Otrzyma także nowe ciekawe produkty, a nowości wymuszone przez postęp technologiczny będą dla niego w większym stopniu dostępne, co mam nadzieję skłoni młodsze pokolenie do korzystania z bankowości spółdzielczej. Należy podkreślić, że proces łączenia Banków i wynikające z tego zmiany prawne nie nakładają na klientów żadnych dodatkowych obowiązków. Numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie, aktywne pozostaną wszystkie loginy i hasła do systemu bankowości internetowej, a także karty płatnicze.

  Czy klienci powinni wykonać jakieś czynności w związku ze zmianami?

  Nie. Zmiany nie nakładają na naszych klientów żadnych obowiązków.

  Jakie będą nowości produktowe dla klientów Banku?

  Będziemy rozwijać naszą ofertę o produkty mobilne oparte na najnowszych technologiach informatycznych.

  Kiedy wejdą w życie te zmiany?

  Formalnie proces łączenia nastąpi, gdy Krajowy Rejestr Sądowy pozytywnie rozpatrzy wniosek i dokona wpisu, na ten moment jeszcze wniosek nie został złożony. O konkretnej dacie będziemy każdego klienta informować.

  Dziękujemy za wyjaśnienia.

  Więcej aktualnych informacji o integracji banków znaleźć można na stronie internetowej www.bsziemikal.pl oraz www.pacobank.pl.

  Udostępnij