• Dotacja przyznana bibliotece wynosi 92.400 zł, a realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego.  

    Dzięki temu grantowi Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie kupi nowe audiobooki, książki z serii „Duże Litery” ułatwiające czytanie osobom słabowidzącym oraz książeczki sensoryczne dla dzieci. Zorganizuje też ciekawe spotkania autorskie. Zostaną również zainstalowane urządzenia poprawiające dostępność biblioteki i jej zbiorów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

    – Projekt „BIBLIO-DOSTĘPNI w Konstantynowie Łódzkim” ma pomóc w dotarciu do oferty czytelniczej i kulturalnej wszystkim zainteresowanym bez względu na ograniczenia, na jakie na co dzień napotykają – mówi Anna Walczak, dyrektor MBP.

    Dofinansowanie zostało przyznane w pilotażowym programie „Kultura bez barier” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur e.V. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dotacja przyznana bibliotece wynosi 92.400 zł, a realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego.

    Udostępnij