• Był znanym i jednym z najbardziej zasłużonych członków Ludowych Zespołów Sportowych w województwie łódzkim i w Polsce. Odszedł 28 sierpnia 2023 roku.

  Kazimierz Gęszczak przeżył 93 lata, otoczony miłością bliskich, przyjaźnią ludzi Go znających, współpracowników i kolegów oraz szacunkiem i podziwem „swoich” wychowanków – ludzi zarażonych takimi pasjami jak kolarstwo, lekkoatletyka, tenis stołowy, szachy czy piłka nożna.

  Był znanym i jednym z najbardziej zasłużonych członków Ludowych Zespołów Sportowych w województwie łódzkim i Polsce. To on w 1946 roku wspólnie z trzema kolegami założył LKS Pawlikowiczanka w Pawlikowicach z sekcjami lekkiej atletyki, tenisa stołowego i kolarstwa. To tutaj prężnie rozwijała się młodzież zdobywająca wybitne osiągnięcia i szacunek w świecie sportu.

  Kazimierz Gęszczak całe swoje życie poświęcił rodzinie, sportowi oraz młodzieży, z którą miał naprawdę superkontakt i to dzięki Jego pasji wielu młodych ludzi związało się ze sportem na lata.

  Zaangażowanie sprawami sportu, młodzieży czy nawet sprawami gminnymi zrobiło z Niego osobę, która walczyła o każdą sprawę do końca.

  Jego działalność zaowocowała tym, że zaczęto Go doceniać nie tylko w gminie Pabianice, powiecie pabianickim czy województwie łódzkim, ale także w kraju.

  Wielokrotnie nagradzany przez wojewódzkie zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych dostąpił zaszczytu odznaczenia za swoje zasługi w 2000 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta RP. Otrzymał również tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pabianice.

  Pogrzeb Kazimierza Gęszczaka odbędzie się w piątek, 1 września, o godzinie 13.00 na cmentarzu komunalnym w Pabianicach.

  Cześć Jego Pamięci!

  Udostępnij