• Na dzisiejszej (26 października) sesji Rada Miejska nadała Magdalenie Hudzieczek-Cieślar tytuł „Zasłużony dla Miasta Pabianic”. 

  23 maja do Rady Miejskiej wpłynął wniosek poparty wymaganą ilością podpisów mieszkańców o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Pabianic” śpiewaczce, sopranistce Magdalenie Hudzieczek-Cieślar. 

  Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały: „Zgodnie z treścią regulaminu dotyczącego nadawania i pozbawiania tytułu „Zasłużony dla Miasta Pabianic” przewodniczący Rady skierował wniosek do Kapituły opiniującej wniosek. Kapituła obradowała w dniu 28 sierpnia 2023 roku. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem wniosku przez Kapitułę, przedłożony zostaje Radzie Miejskiej niniejszy projekt uchwały”.

  Pani Magdalena Hudzieczek-Cieślar związana jest z muzyką i śpiewem już od dzieciństwa. Jest osobą niezwykle wykształconą i uzdolnioną muzycznie. Ukończyła szereg uczelni, kształcąc się w kierunkach muzycznych, pedagogicznych i logopedycznych. Pani Magdalena jest inicjatorką i organizatorką wielu wydarzeń i imprez muzycznych. Wielokrotnie zasiadała w jury w przeglądach i konkursach wokalnych oraz recytatorskich. Udziela się w wydarzeniach charytatywnych, bo nie pozostaje obojętna na potrzeby innych ludzi. Dała się poznać głównie jako organizatorka wielu cyklicznych wydarzeń muzycznych. Jako dyrygentka i założycielka opiekowała się działającym w Pabianicach w latach 99-2012 Chórem Cantoria, następnie od 2013 roku Kameralnym Chórem Incanto, który do dziś działa jako Stowarzyszenie Śpiewacze Incanto. Współpracuje m.in. z Urzędem Miejskim, Muzeum Miasta Pabianic, Miejską Biblioteką Publiczną, Centrum Seniora, Uniwersytetem III Wieku, Młodzieżowym Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Kultury, przy organizacji uroczystości miejskich, koncertów, wykładów oraz konkursów. Jej wkład w rozwój muzyki i kultury w Pabianicach jest bezcenny – powiedział przewodniczący RM Krzysztof Rąkowski.

  Radny Piotr Różycki zaapelował o zdjęcie uchwały z porządku obrad, by tytuł przyznać w bardziej “godnych” okolicznościach, np. na uroczystej sesji miejskiej. Na apel odpowiedział prezydent Grzegorz Mackiewicz. Zaprosił on na miejskie uroczystości Święta Niepodległości, które odbędą się 12 listopada. Jednym z elementów wydarzenia będzie koncert i uroczyste wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Pabianic”.

  Za przyznaniem tytułu radni zagłosowali jednogłośnie. Magdalena Hudzieczek-Cieślar powiększyła tym samym zaszczytne grono zasłużonych dla naszego miasta.

  Udostępnij