• News will be here
 • 224 osoby z województwa łódzkiego pobierają świadczenie honorowe z ZUS przyznawane osobom, które skończyły 100 lat.

  Wśród osób, które skończyły już 100 lat przeważają kobiety, jest ich bowiem 194, a mężczyzn – 30. Najstarsza kobieta i najstarszy mężczyzna w województwie pobierający to świadczenie mieszkają na terenie działania I oddziału ZUS w Łodzi . Kobieta ma 107 lat i 4 miesiące, a mężczyzna – 105 lat i 3 miesiące.

  W sumie na terenie działania I oddziału w Łodzi mamy 126 osób pobierających świadczenie honorowe, w tym 110 kobiet i 16 mężczyzn. Na terenie II oddziału ZUS w Łodzi jest w sumie 70 stulatków, w tym 60 kobiet i 10 mężczyzn. Najstarsza kobieta ma 105 lat i 9 miesięcy, a najstarszy mężczyzna -102 lata i 1 miesiąc. Na terenie działania oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim mamy 28 osób, które skończyły 100 lat, w tym 24 kobiety i 4 mężczyzn. Najstarsza kobieta ma 107 lat i 1 miesiąc, a najstarszy mężczyzna – 103 lata i 3 miesiące.

  Świadczenie honorowe

  Po ukończeniu 100 lat seniorzy mogą liczyć na dodatkową gratyfikację pieniężną za wiek, czyli świadczenie honorowe przyznawane przez Prezesa ZUS. Wysokość świadczenia honorowego zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota bazowa będzie inna, ponieważ co roku ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wysokość  przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie. Jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2024 roku dla nowych stulatków to 6.246,13 zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego bieżącego roku było to ponad 5,5 tys. zł brutto.

  Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczas pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy 100 lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

  Udostępnij