Projekty nowych dróg dla rowerów

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zamieszczone zostały wstępne koncepcje projektowe nowych dróg dla rowerów. Opinie można przesłać do 15 lutego.

Miasto planuje wybudować nowe drogi dla rowerów. Zostaną one wybudowane jeszcze w tym roku w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”. Opublikowano koncepcje dla trzech etapów:

etap D – ulica Skośna i ulica Wiejska, od Skrajnej do Miodowej,

etap G – ulice Bugaj i Kopernika, od Grota Roweckiego do Piotra Skargi,

etap I – ulica Partyzancka, od Sikorskiego do Widzewskiej.

– Projekt podzielony jest w sumie na 8 etapów, oznaczonych literami od B do I. Opublikowane koncepcje zostały opracowane przez wykonawcę projektu – informuje rzeczniczka prezydenta. – Generalnym wykonawcą jest Zakład Remontowo-Drogowy, natomiast jednostką projektową BUDOVIA.

Uwagi do opublikowanych koncepcji można nadsyłać do 15 lutego na adres mailowy: komunikacja@um.pabianice.pl.

Sukcesywnie publikowane będą koncepcje projektowe dla kolejnych etapów, dla których również będzie można nadsyłać swoje opinie. Będzie to możliwe w ciągu tygodnia od ich publikacji.

Poza już opublikowanymi koncepcjami w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa budowy dróg na: ulicy Łaskiej, Wiejskiej (od Łaskiej do projektowanej ulicy Popiełuszki), wzdłuż projektowanej ulicy Popiełuszki (od Świetlickiego do Wiejskiej, wraz z odgałęzieniem w ulicę Targową), Śniadeckiego, Szarych Szeregów, Moniuszki (od Wiejskiej do Szarych Szeregów), Jana Pawła II (od Wiejskiej do Świętokrzyskiej), Targowej (od Orlej do Jana Pawła II) i 20 Stycznia (od Grota Roweckiego do Rydzyńskiej).

Po zebraniu uwag do koncepcji zostaną opracowane bardziej szczegółowe projekty budowlane i wykonawcze.