Żłobki i przedszkola tylko dla wybranych

W związku z zaostrzeniem obostrzeń i zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji od dziś, 29 marca do 9 kwietnia przedszkola i żłobki zapewniają opiekę tylko wybranym dzieciom.

Opieka przydzielona będzie na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Na godzinę 9.00 w miejskich przedszkolach obecnych było 48 dzieci na 1865 ogółem. Najwięcej w PM 16 (13 dzieci) i PM 4 (10 dzieci) – informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. – W żłobku przy ulicy Moniuszki było 4 dzieci.

Zgodnie z uchwałą RM z 5 stycznia 2021 roku, w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności Żłobka Miejskiego uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci rodzicom przysługuje zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w części proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu, w którym żłobek nie świadczył usług.

Placówki będą na bieżąco organizacyjnie dostosowywać się do potrzeb – zapewnia rzeczniczka.