Pawlikowice z rządowym wsparciem

Gmina Pabianice otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę szkoły w Pawlikowicach.

Wczoraj (19 kwietnia) w szkole podstawowej w Pawlikowicach miało miejsce symboliczne przekazanie dotacji w wysokości 1.750.000 zł. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrekcja szkoły, a także poseł Marek Matuszewski oraz senator Maciej Łuczak.

– Wartość kosztorysowa zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej” to około 5,7 mln złotych. Zakres inwestycji obejmuje także budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami retencyjnymi, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym oraz instalacji elektrycznych, instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej, co, cwu i kanalizacji oraz budowę 19 miejsc parkingowych – wylicza sekretarz gminy Anna Chodasewicz-Izaszek.

 Poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania zostanie utworzona klasopracownia do nauki języków obcych, która wesprze kluczowe kompetencje na rynku pracy, a także umożliwi nauczanie eksperymentalne.