Będzie remont ulicy Małej?

20 kwietnia radny miejski złożył interpelację do prezydenta Pabianic w sprawie przebudowy ulicy Małej.

Radny Antoni Hodak prosi prezydenta o włączenie w system kanalizacji sanitarnej niewyposażonej w nią dotąd odnogi ul. Małej oraz o wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej jej długości.

W poniedziałek zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Małej. Od razu podjąłem działania, udając się w teren jeszcze samego dnia. Zobaczyłem na własne oczy, że jest naprawdę źle – mówi Antoni Hodak. – Złożyłem interpelację do prezydenta i mam wielką nadzieję, że problem ulicy Małej zostanie możliwie szybko rozwiązany, począwszy od jej pełnego skanalizowania po nawierzchnię asfaltową.

Pismo do Grzegorza Mackiewicza uzasadnione jest faktem, że nawierzchnia ul. Małej jest po części pokryta starymi płytami betonowymi, które uległy degradacji, a odnoga ul. Małej prowadząca do ul. 20 Stycznia posiada nawierzchnia gruntową, przez co tworzą się tam głębokie dziury i obszerne kałuże.