Po Warszawskiej czas na Zamkową!

Zgodnie z zapowiedziami od 28 kwietnia nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Zamkowej.

PROGREG InfraCity rozpoczyna prace na Zamkowej od budowy kanału deszczowego. Przystąpi do rozbiórki północnej nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego. W związku z tym 28 kwietnia (środa) nastąpi zmiana organizacji ruchu na odcinku od ul. Łaskiej do ul. św. Jana.

Nastąpi wygrodzenie północnej części jezdni na Zamkowej, od ulicy Łaskiej do św. Jana – informuje Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji PROGREG Infracity. – W miarę postępu prac, gdy wykonawca będzie realizował roboty w obrębie skrzyżowań, należy liczyć się z tym, że ruch będzie odbywał się połówkowo.

Dotyczyć to będzie skrzyżowania Zamkowej z ulicami: Pułaskiego, Traugutta, Żeromskiego, Lutomierską, Reymonta, Staszewskiego.

Prace na skrzyżowaniach ul. Zamkowej z ul. Żeromskiego i z ul. Lutomierską oraz ul. Poniatowskiego i ul. Reymonta będą prowadzone naprzemiennie w celu zachowania przejazdu w obydwu kierunkach.

Na tym odcinku Zamkowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania i  zatrzymywania się -dodaje Wilczek.

Zmiany w ruchu obowiązywać będą przez cały czas trwania przebudowy odcinka.