Zbiórka na tablice upamiętniające getto

Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic organizuje zbiórkę na pamiątkowe tablice wyznaczające granice pabianickiego getta. Członkowie uzyskali przychylność prezydenta Grzegorza Mackiewicza.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na nasze pismo do prezydenta w sprawie upamiętnienia granic getta w naszym mieście – przekazali członkowie grupy. – Jako Towarzystwo wnioskowaliśmy o wmurowanie w chodniki ulicy Warszawskiej kamiennych płyt wskazujących granice getta. Wiedząc, że podczas trwającej przebudowy ulicy nie planowano wydatków na ten cel, zaproponowaliśmy zorganizowanie społecznej zbiórki, która pokryłaby koszt płyt.

Prezydent przyznał, że miasta nie stać na takie dodatkowe koszty modernizacji linii tramwajowej 41, dlatego TMDP wystąpiło z pomysłem społecznej zbiórki, wierząc w moc pabianiczan. 

Ufamy w siłę pabianickiej społeczności, tej, która mieszka dzisiaj w Pabianicach, i wszystkich, którzy z różnych powodów i w różnych okolicznościach opuścili nasze miasto. Wszyscy jesteśmy pabianiczanami! Wspólnie upamiętnijmy tych, którzy żyli obok naszych rodziców i dziadków i zginęli tylko dlatego, że przynależeli do innej narodowości  – dodają miłośnicy.

Treść pamiątkowych tablic jest w trakcie uzgadniania z prezydentem.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/upamietnijgetto

Dodaj komentarz