Park wodny, hala sportowa i nowy ośrodek zdrowia. To chce wybudować wójt.

Wójt Ksawerowa Adam Topolski poinformował, że planuje opracowanie koncepcji parku wodnego, hali sportowej i nowego budynku ośrodka zdrowia.

W związku z uruchomieniem  nowego programu „Rządowy Program Polski Ład” oraz wynikami konsultacji z mieszkańcami sprzed kilku miesięcy, włodarze gminy Ksawerów przystępują do opracowania koncepcji trzech, dużych inwestycji.

Chodzi o budowę parku wodnego i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie oraz opracowanie koncepcji nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej (również z zagospodarowaniem terenu wokół placówki). W planach pojawiła się także budowa nowego budynku ośrodka zdrowia.

Pozostaje tylko cierpliwie czekać na efekty.