Policja oraz straż pożarna i miejska zorganizują zajęcia dla dzieci

Już jutro na Lewitynie odbędą się zajęcia profilaktyczne dla dzieci „Bezpiecznie nad Wodą”.

Spotkanie z funkcjonariuszami odbędzie się w czwartek, 8 lipca o godz. 11.00 na Lewitynie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z ich opiekunami na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – mówi Tomasz Makrocki, komendant SM. – Straż miejska wraz z policją i strażą pożarną organizuje zajęcia profilaktyczne „Bezpiecznie nad Wodą ”.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli zobaczyć jak wygląda akcja ratownicza przy pomocy łodzi i specjalistycznego sprzętu w przypadku osoby tonącej oraz jak wygląda ratowanie osób zakleszczonych w wypadkach samochodowych. Będzie można również wsiąść do wozu strażackiego, radiowozu straży miejskiej i policji.

Foto: SM