• W sobotę, 6 maja, punktualnie o godz. 11.15 rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Długosza, kanonika Kapituły Krakowskiej i kronikarza, który jako pierwszy sporządził opis Pabianic.

    Postać duchownego siedzącego na fotelu usytuowano na chodniku po zachodniej stronie zamku przy wejściu do parku Słowackiego.

    – Po kilkunastu latach jesteśmy dzisiaj świadkami zwieńczenia dzieła zapoczątkowanego przez „Nasz Park”. Kanonik patrzy na nasze miasto z miejsca, gdzie zaczęła się historia Pabianic – mówił obecny na uroczystości prezydent Grzegorz Mackiewicz. Składam hołd i podziw dla twórców.

    W uroczystości wzięli również udział inicjatorzy budowy pomnika, czyli członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Nasz Park”, rzeźbiarka Ewa Maliszewska, władze miasta i powiatu oraz zaproszeni goście…

    Więcej w papierowym wydaniu NŻP nr 19/2017

    Udostępnij