• Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa czwarty rok z rzędu organizuje „Gorrrący tydzień”, czyli siedmiodniowe konsultacje dla mieszkańców dotyczące rozliczeń opłat za ogrzewanie.

    – Sposób obsługi zaproponowany w ramach „Gorrrącego Tygodnia” spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, dlatego będzie kontynuowany – mówi Sławomir Urbańczyk, pełnomocnik Zarządu PSM ds. kontaktu z mediami

    „Gorrrący tydzień” to 7 dni konsultacji, podczas których każdy z mieszkańców będzie mógł uzyskać komplet informacji o rozliczaniu kosztów ogrzewania. Od 2 do 8 listopada w siedzibie Spółdzielni i Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Zamkowej 42/44, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-14.00 czekać będą konsultanci, którzy wyjaśnią, jakie czynniki mają wpływ na wysokość rachunku za ogrzewanie.

    – Oprócz ogólnie dostępnego punktu informacyjnego zorganizowane zostaną także indywidualne konsultacje. Każdy chętny będzie mógł telefonicznie umówić się na wybraną przez siebie godzinę. Umawiane wcześniej spotkania mają przede wszystkim służyć osobom, które nie mogą lub nie chcą czekać w kolejce do konsultanta – dodaje pełnomocnik.

    Szczegółowe informacje pod numerem (42) 227-10-33. Indywidualne spotkania można umawiać pod numerem: (42) 215-55-72.

    Udostępnij