• News will be here
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił program w zakresie dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Dotacja wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych zadania.

    Wyroby zawierające azbest należy usunąć do 31 grudnia 2032r. Z programu na terenie województwa mogą skorzystać: osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz dzierżawcy ogródków działkowych (domki, altany letniskowe).

    Nabór rozpocznie się po zamieszczeniu na stronie WFOŚiGW wzorów wniosków na rok 2018. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

    Udostępnij