• News will be here
 • Od 1 lipca elektroniczne wnioski, a od 1 sierpnia do 30 listopada mieszkańcy Pabianic będą mogli składać wnioski w formie papierowej w sprawie świadczenia 300 zł na „Dobry start”. Program realizuje Miejskie Centrum Pomocy Społecznej przy ul. św. Jana 10.

  Świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny. Przysługuje uczniom szkół podstawowych i średnich do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Od 1 lipca składamy też elektroniczne wnioski.

  Zachęcamy do wyboru wniosków elektronicznych, które można składać on-line przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną – mówi Izabela Morawska z wydziału świadczeń rodzinnych i alimentacji MCPS.

  Świadczenie przysługuje na wniosek rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka oraz pełnoletniej osoby uczącej się niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem prawa do alimentów.

  W celu usprawnienia procesu składania dokumentów pod koniec lipca rozpocznie się wydawanie numerków. Wniosek 300+ będzie można złożyć razem z wnioskiem 500+ podczas jednej wizyty – powiedziała pracownica MCPS.

  Na stronie mcps.pabianice.pl zostanie umieszczona informacja o terminie pobierania nowych wniosków. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia „Dobry start” złożone w lipcu lub sierpniu zostaną rozpatrzone do 30 września, a złożone w terminie późniejszym – do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

  Udostępnij