• News will be here
 • Szansa na dofinansowanie dla pracowników i pracodawców do studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

  PUP Pabianice zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Nabór trwa od 22.06.2018 r. do 11.07.2018 r.

  Wnioski powinny wpisywać się w Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018 r.:

   1) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (wyłącznie w zakresie  umiejętności ściśle zawodowych-nie przewiduje się finansowania tzw. kompetencji miękkich), określonych w:

  Barometrze zawodów Powiatu Pabianickiego 2018” oraz „Barometrze zawodów Województwa Łódzkiego 2018

   2) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

   

  Termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego  powinien być określony: nie wcześniej  niż 16.08.2018r. i nie później niż 10.12.2018r.

  Zasady przyznawania środków z KFS na 2018 rok oraz wnioski z załącznikami znajdują się na stronie www.puppabianice.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

  Pracodawca przed złożeniem wniosku zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania środków z KFS.

  Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków KFS składa wniosek (na druku Urzędu) wraz z załącznikami w postaci papierowej lub elektronicznej.

   

  Wniosek w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie PUP Pabianice w pokoju 218 (budynek B, II piętro)
  w godz. 8:00 – 14:00.

  Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w PUP Pabianice w pok. 218, budynek B, lub pod numerem telefonu 42 22 54 285, 42 22 54 235

  Udostępnij