• News will be here
 • Pozyskaliśmy ponad 600 tys. zł unijnego dofinansowania na terapię i nauczanie dzieci z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powstaną nowe pracownie sensoryczne.

  Projekt „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 8 w Pabianicach” będzie realizowany od stycznia 2019 do czerwca 2020 (3 semestry). Planowana wysokość dofinansowania przez Urząd Marszałkowski to 670.712 zł, wkład własny (rzeczowy – utrzymanie sal) 56.430 zł.

  Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne (m.in. komputery i tablice multimedialne), specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami.

  Powstaną sale sensoryczne i korekcyjne w jedynce i ósemce, z których będą mogły korzystać także dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczające do innych placówek. Przewidziano dodatkowe zajęcia, w tym terapeutyczne i rewalidacyjne dla uczniów, a dla ich nauczycieli specjalistyczne kursy i studia podyplomowe – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Dzięki realizacji projektu będzie można objąć terapią sensoryczną i zajęciami rewalidacyjnymi większą liczbę dzieci. Zmniejszą się koszty dla rodziców i zniknie problem konieczności dowożenia na niektóre zajęcia terapeutyczne do ościennych miast i placówek.

  Udostępnij