• News will be here
  • Kwiaty przewiązane białą wstążką są symbolem kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

    Trwa międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada10 grudnia). W Pabianicach odpowiada za nią powołany przez prezydenta Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej (MOPS).

    We wtorek, 4 grudnia, przed Urzędem Miejskim przedstawiciele zespołu i ośrodka rozdawali przechodniom gerbery przewiązane białą wstążką z informacją, gdzie osoby pokrzywdzone mogą szukać pomocy.

    Udostępnij