• 1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia diametralnie zmieniające sytuację fizjoterapeutów i lekarzy, a w konsekwencji tysięcy pacjentów. Zmiany mają być korzystne, ale… Nowe przepisy (już działające) są niezrozumiałe i pełne niedopowiedzeń.

  W związku z tym w poniedziałek, 21 stycznia, z inicjatywy konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa łódzkiego dr. Marka Kiljańskiego, w Pabianickim Centrum Medycznym odbyło się spotkanie poświęcone rozporządzeniu ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – wicedyrektor Robert Wilanowski i specjalista fizjoterapii Karol Wojciechowski, oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej prof. Jolanta Kujawa.

  Około 150 uczestników z całego województwa mogło skonfrontować swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów i dowiedzieć się, jak rozporządzenie interpretuje ŁOW NFZ, a także jak widzi współpracę na linii fizjoterapeuta-lekarz rehabilitacji osoba reprezentująca przed wojewodą tę grupę zawodową – mówi Dariusz Jasiński, kierownik biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

  Nie na wszystkie z licznych pytań udało się odpowiedzieć, ze względu na brak odpowiednich regulacji – zarządzenia prezesa NFZ. Jednakże obecni na spotkaniu fizjoterapeuci wiedzą, jak stosować aktualne przepisy, by nie narazić się na konsekwencje nierozliczenia ich pracy przez płatnika. Dr Marek Kiljański zaprezentował także autorską propozycję karty badania fizjoterapeutycznego.

  Na koniec mogliśmy usłyszeć wypowiedź przedstawiciela firmy Mentor poświęconą dobrowolnym i obowiązkowym ubezpieczeniom fizjoterapeutów.

  Przypomnijmy, iż od 1 stycznia 2019 roku tylko lekarz specjalista rehabilitacji medycznej zleca na skierowaniu zabiegi, pozostali lekarze mają obowiązek jedynie wystawić skierowanie na zabiegi bez ich określania – to robi według obowiązujących przepisów fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej. Ewentualne zabiegi wpisane przez lekarza innego niż specjalista rehabilitacji medycznej mają być traktowane najwyżej jako sugestia dla fizjoterapeuty.

  Drugą ważną zmianą jest to, iż po przeprowadzonych zabiegach fizjoterapeuta musi (może to zrobić za pośrednictwem pacjenta) przekazać lekarzowi kierującemu informacje o efektach leczenia.

  Udostępnij