• News will be here
 •  

  W Piotrkowie Trybunalskim odbył się Konwent Powiatu Województwa Łódzkiego z udziałem 21 starostów.

  Piotr Wojtysiak, starosta powiatu piotrkowskiego, był gospodarzem pierwszego w VI kadencji samorządu Konwentu Powiatu Województwa Łódzkiego. Na inaugurującym posiedzeniu reprezentanci powiatów wybrali nowego przewodniczącego na najbliższe pięć lat. Został nim Marcin Baranowski, starosta powiatu opoczyńskiego. Na wiceprzewodniczących jednomyślnie powołano Piotra Wojtysiaka i naszego starostę Krzysztofa Haburę.

  Funkcję sekretarza sprawować będzie Renata Kobiera, starosta powiatu brzezińskiego. Spośród grona starostów na reprezentanta do Zarządu Związku Powiatów Polskich wybrano  Józefa Matysiaka, starostę rawskiego.

  W obradach wzięło udział 21 starostów. Warto dodać, że w większości samorządów nastąpiły zmiany na stanowiskach szefów powiatów. Dotychczasowe funkcje nadal sprawuje siedmiu starostów z powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, wieruszowskiego i zgierskiego. W posiedzeniu uczestniczyli prezes Zarządu ZPP Ludwig Węgrzyn oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP.

  Zadaniem Konwentu Powiatów jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich (ZPP) w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencjiw sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

  Udostępnij