•  

    Kto chce zostać dyrektorem szkoły lub przedszkola miejskiego, niech złoży swą ofertę. Ma czas do 15 maja.

    Jak informuje ratusz, został ogłoszony nabór na stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 12 (kończy się pięcioletnia kadencja Barbary Olszewskiej i Renaty Włodarczyk) oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 (Ilona Paszkiewicz ma czasowe powierzenie obowiązków dyrektora po odejściu Włodzimierza Stanka).

    Kandydatury oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Oferty w konkursie można składać do 15 maja w wydziale edukacji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego przy św. Jana 10.

    Udostępnij