• News will be here
 •  

  Trwa elektroniczny nabór uczniów do szkół średnich. Do tej pory kandydat mógł wybrać tylko 3 szkoły. Obecnie jest to liczba nieograniczona.

  Zarządu Powiatu Pabianickiego 17 maja podjął decyzję o zwiększeniu liczby możliwości wyboru ilości szkół w naborze elektronicznym do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego. Dotąd kandydat mógł wybrać tylko 3 szkoły. Obecnie jest to liczba nieograniczona.

  Przypomnijmy, że rekrutacja elektroniczna (https://lodzkie.edu.com.pl/) trwa od 13 maja do 25 czerwca do godz. 12.00.

  Od 23 maja do 31 maja odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych. Wyniki podane będą 5 czerwca.

  Od 21 do 25 czerwca do godz. 12.00uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 16 lipca do godz. 12.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 12.00 trzeba potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich. Do 18 lipca do godz. 12.00 wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodukandydatowi z listy zakwalifikowanych.

  25 lipca nastąpi upublicznienie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  Udostępnij