• News will be here
  • ZUS rozpoczął wysyłkę ponad 8 mln listów do świadczeniobiorców. W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści znajdą w swojej skrzynce pocztowej decyzję o przyznaniu tzw. trzynastki i decyzję waloryzacyjną.

    W marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe, do których prawo do wypłaty przysługiwało na 29 lutego 2024 roku. Świadczenia wzrosły o 12,12 procenta. Chodzi m.in. o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.

    Każdy uprawniony otrzymał już trzynastą emeryturę. Trzynastka w tym roku wyniosła 1780,96 złotych brutto. Świadczenie było przyznawane „z urzędu”, bez konieczności składania wniosku. W województwie łódzkim ZUS wypłacił dodatkowe świadczenie w kwocie wynoszącej łącznie 1,073 miliarda złotych, otrzymało je ponad 603 tysięcy osób. W kraju w ramach trzynastek wypłacono ponad 15 miliarda złotych, a trzynastkę otrzymało ponad 8 milionów uprawnionych – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

    Podobnie jak w ubiegłym roku, emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje z ZUS-u. Będzie to decyzja o przyznaniu trzynastki oraz decyzja waloryzacyjna, z której dowiedzą się, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. W decyzji będzie wyszczególniona kwota pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy, a także kwota emerytury „na rękę”.

    Udostępnij