• News will be here
 • Dziś, 26 maja, od godz. 7.00 do 21.00 przeprowadzone zostaną wybory do Parlamentu Europejskiego.

  W wyborach tych głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

  Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

  Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie (co należało odpowiednio wcześniej zgłosić komisarzowi wyborczemu). Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika (odpowiedni wniosek należało do 17 maja zgłosić w urzędzie miasta lub gminy).

  Lokale wyborcze czynne będą do 21.00.

  Udostępnij