• News will be here
 •  

  Udzielenie absolutorium zarządowi powiatu to była czysta formalność. Nawet opozycja powstrzymała się od ostrej krytyki. Jedynym z głównych zarzutów była… niespójna grafika sprawozdania finansowego.

  6 czerwca podczas sesji Rady Powiatu udzielano absolutorium zarządowi oraz staroście. Zanim to się stało, skarbnik powiatu przedstawiła miniony 2018 rok w liczbach. Budżet wynosił prawie 105 mln zł. Jego wykonanie to ponad 106 mln. Deficyt wynosi ponad 441 tys. zł. Na inwestycje wydano ponad 16 mln zł. Najważniejsze z nich to drogi w: Ksawerowie, Jerwonicach, Dobroniu-Ldzaniu, Czyżeminie, Piątkowisku, Orzechowie. Ponadto wykonano chodnik na Nawrockiego oraz w Konstantynowie Łódzkim. Zbudowano także ścieżkę rowerową na Grota Roweckiego oraz wykonano oświetlenie na ulicy Orlej i Nawrockiego.

  Wszystkie komisje działające przy Radzie Powiatu pozytywnie zaopiniowały wniosek o udzielenie absolutorium.

  Radny Łukasz Stencel z Koalicyjnego Klubu Radnych stwierdził, że działanie i polityka zarządu powiatu znajduje swoje odzwierciedlenie w przedstawionych dokumentach. Powiat cechuje stabilność, ale i rozwój przy zachowaniu rozsądnego budżetu. Pochwalił dobrą współpracę zarządu z gminami i podległymi jednostkami, dlatego zasługuje na udzielenie absolutorium i kredyt zaufania.

  Mniej optymistyczny był radny Waldemar Flajszer z PiS-u…

  więcej w papierowym wydaniu „NZP” nr 23 z 11 czerwca 2019r.

  Udostępnij