• Zarząd Dróg Miejskich odpowiada za zmiany, które wprowadzi w życie w związku ze świętem 1 listopada.

  Na drodze wojewódzkiej nr 485 w ciągu ulic Kilińskiego i Jutrzkowickiej, na odcinku od ul. Grota Roweckiego do Świetlickiego, projektuje się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku od ulicy Roweckiego do ul. Świetlickiego. Istniejąca tymczasowa organizacja ruchu drogowego związana z przebudową drogi wojewódzkiej nr 485 w Pabianicach została dostosowana do planowanych zmian.

  W związku z wprowadzanymi zmianami umożliwia się wygospodarowanie dodatkowego miejsca do postoju pojazdów (po stronie cmentarza) poprzez zastosowanie znaków D18 z tabliczką T30i. W pasie drogowym ul. Kilińskiego wprowadza się znaki B36 oraz miejscowo z tabliczkami T25. Informacja o zmianach w organizacji ruchu drogowego będzie dodatkowo przekazana poprzez znaki: A30 z tabliczkami opisowymiZmiana organizacji ruchu”, wielkoformatowe tablice informacyjne w obrębie skrzyżowań Jutrzkowickawietlickiego i Nawrockiego/Waltera Jankego, prowadzenie trasy objazdów poprzez zastosowanie znaków F9 (objazd do Łodzi i objazd do cmentarza).

  Objazd do cmentarza z kierunku Bełchatowa został zaplanowany kolejno następującymi ulicami: Świetlickiego, Jankego, Nawrockiego, Roweckiego; natomiast w kierunku Łodzi ulicami: Świetlickiego, Jankego, Nawrockiego do ul. Sikorskiego.

  Wprowadza się zakaz wjazdu w ul. Bugaj z ul. Świetlickiego i Waltera Jankego z wyjątkiem autobusów i pojazdów TAXI (B2 z tabliczką „Nie dotyczy autobusów oraz pojazdów TAXI”) w celu przeniesienia ruchu drogowego na ulicę Nawrockiego.

  Sygnalizacja wahadłowa związana z przebudową drogi wojewódzkiej nr 485 na czas wprowadzenia zmiany organizacji ruchu zostanie zmodyfikowana jedynie w zakresie programu sygnalizacji oraz lokalizacji sygnalizatora K2.

  Tymczasowa organizacja ruchu drogowego zostanie wprowadzona 1 listopada od godziny 6.00. Stała organizacja ruchu oraz tymczasowa związana z przebudową drogi wojewódzkiej nr 485 zostanie przywrócona w niedzielę, 3 listopada o godzinie 24.00. Wymienione godziny wprowadzenia organizacji ruchu mogą być nieznacznie zmienione w przypadku otrzymania informacji od Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

  Udostępnij