• Prezydent tnie wydatki, bo rosną koszty utrzymania samorządu. Odbije się to na kulturze. Oszczędności szuka się w urzędzie. Czeka nas podwyżka podatków. Dni Pabianic zorganizują sponsorzy. Czeka nas bardzo trudny rok.

  W dramatycznym tonie przebiegała czwartkowa konferencja prasowa zwołana przez prezydenta Grzegorza Mackiewicza. Omówił on budżet na przyszły rok, który do 15 listopada musi zostać przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej. Ten nie napawa optymizmem, a według słów prezydenta – musi on szukać oszczędności.

  – Z powodu bardzo mocno zmniejszonych wpływów z udziału podatków od osób fizycznych, ale nie będę ukrywał, że również tragicznie niskiej subwencji oświatowej, po przeanalizowaniu naszych dochodów i wydatków na dzień dobry brakowało nam kilkadziesiąt milionów w budżecie – rozpoczął prezydent w obecności wiceprezydent Aleksandry Jarmakowskiej-Jasiczek oraz skarbnik miasta Katarzyny Muszyńskiej.

  Prezydenta oraz radnych czekają więc dalsze wzmożone prace nad kształtem miejskiego budżetu.

  – To nie jest świeży temat, samorządowcy od dawna sygnalizowali, że może tak być. My również spodziewaliśmy się zmniejszenia subwencji ogólnej i oświatowej. Natomiast przez myśl by nam nie przeszło, że subwencja oświatowa będzie ujemna, czyli w roku 2020 otrzymamy mniejsze pieniądze niż w roku 2019, zważywszy na zwiększenie standardów w szkołach i wynagrodzeń – dodał prezydent.

  Zwiększą się również wydatki w zakresie wypłaty wynagrodzeń w związku z podwyżką płacy minimalnej. Natomiast udział państwa w strukturze dochodów miasta wzrósł zaledwie o milion złotych, a wydatki w sektorze administracji publicznej zwiększyły się o kilkanaście milionów, biorąc pod uwagę nowe rozporządzenia i ustawy. Miasto musi również zmierzyć się z podwyżką cen za świadczone mu usługi, m.in. remonty, energia, dbanie o czystość.

  Szukając oszczędności, prezydent zdecydował się na ograniczenie zakresu działalności miasta w różnych sektorach jak kultura, komunikacja. Niektóre zadania inwestycyjne odłożono na półkę, mając nadzieję, że rok 2021 będzie lepszy, bo koncepcje na oszczędzanie są na wyczerpaniu.

  Koszty cięto również w ratuszu. Zmniejszone zostaną wydatki na remonty w szkołach. Ograniczone zostaną miejskie imprezy plenerowe i kulturalne, a także ilość kursów autobusów pomiędzy godzinami szczytowymi. Wprowadzona zostanie odpłatność niektórych zajęć prowadzonych przez MOK. Dni Pabianic mają być organizowane przez sponsorów, co może spowodować uboższy program. Niewykluczona jest również podwyżka podatków.

  – Nie chcielibyśmy tak drastycznych cięć, które spowodują zamknięcie jakichś instytucji – stwierdził dramatycznie Mackiewicz.

  Miasto planuje, że budżet opiewać będzie na 195 mln zł. Wzrośnie zaledwie o 1,5 mln od tegorocznego. Subwencja oświatowa wynosić będzie o 100 tys. zł mniej, subwencja wyrównawcza również będzie mniejsza o 345 tys. zł w stosunku do tego roku. Dla przykładu w roku 2019 w stosunku do 2018 budżet wzrósł o ponad 6 mln zł, a subwencja oświatowa o ponad 2 mln zł. Podwyżki dla pracowników oświaty kosztować będą miasto 10 mln zł przy niższej subwencji oświatowej.

  – Niestety, decyzje podejmowane przez ministra oświaty i wydane rozporządzenia, czyli pierwsza podwyżka w styczniu i kolejna we wrześniu dla pracowników oświaty i administracji, spowodowały, że w budżecie musimy zabezpieczyć jeszcze więcej środków liczonych w milionach. Subwencja absolutnie nie starcza na te podwyżki. Musimy samodzielnie znaleźć środki. Chciałabym, żeby mocno to wybrzmiało, że za rozporządzeniami powinny również iść decyzje finansowe – dodała Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, wiceprezydent miasta.

  Włodarze miasta skierowali list do ministra edukacji narodowej, w którym opisali bolączki samorządu i wyrazili chęć wzięcia udziału w pracach nad nowym modelem finansowania oświaty ze środków państwa.

  Rok 2020 będzie również rokiem realizacji wielkich inwestycji, tj. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, rozwój komunikacji miejskiej, a także projekt tramwajowy. Przebudowana zostanie również ul. Warszawska, od Dużego Skrętu do granicy miasta. Zrealizowane zostaną także zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego. Nie zabraknie również funduszy na remonty dróg.

  Udostępnij