• Zakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Pabianickiej Fabryce Narzędzi obchodził 45-lecie istnienia.

  Z tej okazji odbyło się okolicznościowe podsumowujące spotkanie.

  – Miało symboliczny charakter, bo odbywało się w roku stulecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, które to stowarzyszenie, co warto przypomnieć, 61 lat temu powołało do życia Ruch Honorowego Krwiodawstwa PCK – mówi Andrzej Chałupka, przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Pabianicach.

  Zakładowy klub HDK w PAFANIE powstał 5 maja 1974r. przy wydatnej pomocy dyrekcji zakładu. Jego pierwszym prezesem został Tadeusz Groman. Początki działalności nie były łatwe. Klub liczył zaledwie kilkunastu członków (dziś jest 40 krwiodawców), ale czerwonokrzyska idea bardzo szybko znalazła poparcie wśród członków załogi „Narzędziówki”.

  – W Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża był to okres masowego powstawania klubów w zakładach pracy, spółdzielniach, różnego rodzaju instytucjach. Krwiodawcy z Pabianickiej Fabryki Narzędzi, wiedząc, że ich krew ratuje życie, chętnie uczestniczyli w różnych akcjach honorowego oddawania krwi. Oddawano ją na rzecz ludzi potrzebujących, dla powstającego Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi czy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a szczególnie dla oddziałów szpitala miejskiego, które zawsze potrzebują krwi jak chirurgia czy ortopedia – powiedział prowadzący spotkanie Andrzej Chałupka.

  W ciągu 45 lat „uzbierało się” ponad 1.000 litrów krwi jakie honorowo oddali członkowie klubu. Wśród najbardziej ofiarnych krwiodawców są: Jan Skibiński – 55 litrów, prezes klubu od 1995r.; Zbigniew Szemraj, który oddał 53 litry; Sławomir Czaszek 51 litrów, a także Radosław Składaj 34 litry i Jarosław Jach – 30 litrów.

  Klub za swoje osiągnięcia w honorowym oddawaniu krwi oraz w promowaniu tej idei był wielokrotnie wyróżniany, a jago członkowie otrzymywali najwyższe odznaczenia państwowe (Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi) czy odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kilku krwiodawców zostało wyróżnionych „Kryształowym Sercem”. Działalność klubu HDK wspiera zarząd zakładu, a także związki zawodowe, które co roku organizują dla jego członków okolicznościowe spotkania, na których najbardziej ofiarni krwiodawcy są wyróżniani i nagradzani.

  – Trzeba wspomnieć, że po transformacji gospodarczej, jaką przeszła Polska, Pabianicka Fabryka Narzędzi nie tylko, że nie „pozbyła się” swoich krwiodawców, ale cały czas wspiera ich działalność i szczyci się tym, że ma takich ofiarnych pracowników – dodał Chałupka.

  Członkami klubu – honorowymi krwiodawcami – są także strażacy – ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w PAFANIE. Dzięki ich ofiarności klub był także wielokrotnie wyróżniany za udział w programie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

  Na spotkaniu w PAFANIE 15 listopada, które odbywało się w „przeddzień” Dni Honorowego Krwiodawstwa (22 – 26 listopada), wyróżniono Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II st. (min. 12 litrów oddanej krwi) Konrada Klimka. Natomiast Justyna i Mateusz Grochowalscy za wieloletnie, honorowe oddawanie krwi odznaczeni zostali Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”.

   

  Udostępnij