•  

  Od 8 listopada pasażerowie korzystają z części nowego peronu wyspowego w Pabianicach.  Dalsze prace na stacji są skoncentrowane na przebudowie torów, budowie przejścia podziemnego i modernizacji drugiej części peronu. Dobiega końca modernizacja pierwszego z dwóch torów linii kolejowej nr 14 między Pabianicami a Łodzią Lublinkiem.

  Zmienia się stacja w Pabianicach

  Na stacji w Pabianicach pasażerowie już korzystają z części jednej krawędzi nowego peronu wyspowego, do którego prowadzi tymczasowe dojście w poziomie szyn. Cały peron będzie dostępny dla pasażerów w II kwartale 2020 r. Docelowo peron wyposażony będzie w ścieżki naprowadzające, płyty peronowe z nawierzchnią antypoślizgową, wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie. 

  Trwa budowa nowego przejścia podziemnego na stacji oraz 3 szybów windowych – przy budynku dworca, na platformie nowego peronu nr 2 oraz od strony ul. Topolowej. Po zamontowaniu windy zapewnią wygodne i bezpieczne dojście do peronów. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2020 roku.

  Prace na szlaku

  Prace na linii kolejowej między Zduńską Wolą i Łodzią Kaliską są obecnie skoncentrowane na dwóch odcinkach: z Pabianic do Łodzi Lublinka oraz z Dobronia do Łasku. Między Pabianicami a Lublinkiem kończy się przebudowa pierwszego z dwóch torów. Między Dobroniem a Łaskiem widać już nowy peron na przystanku Kolumna, który będzie gotowy do końca roku. Wygodne dojście do peronu zapewni budowana pochylnia. Następnie rozpocznie się przebudowa drugiego peronu.

  Nowy standard podróżowania na stacjach w Zduńskiej Woli i Łasku

  Na stacji w Zduńskiej Woli podróżni korzystają już z dwóch nowych peronów. Wygodne poruszanie na stacji zapewnia przejście podziemne z trzema windami. Także w Łasku gotowy jest nowy peron. Na obu stacjach trwa montaż estetycznych i funkcjonalnych elementów małej architektury (wiaty, ławki, tablice informacyjne).

  Między Zduńską Wolą i Łaskiem wymieniono dotychczas 23 km torów i sieci trakcyjnej, zakończono przebudowę obiektów inżynieryjnych i przejazdów kolejowo-drogowych oraz montaż nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym. W ostatniej fazie inwestycji roboty przeniosą się na odcinki z Pabianic do Dobronia i z Łodzi Lublinka do Łodzi Kaliskiej.

  Zakończenie całego projektu modernizacji 42-kilometrowego odcinka linii ze Zduńskiej Woli do Łodzi Kaliskiej planowane jest do końca 2020 r.  Inwestycja stanowi jeden z elementów usprawnienia ruchu w obrębie Łódzkiego Węzła Kolejowego. „Linia sieradzka” stanowi istotne ogniwo w zapewnieniu efektywnego transportu aglomeracji łódzkiej w kierunku zachodnim.

  Wartość prac prowadzonych na linii kolejowej nr 14 wyniesie blisko 67 mln euro, z czego ponad 43 mln euro pochodzi z dofinansowania w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

  Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.     www.plk-sa.pl / www.plk-inwestycje.pl

  ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  www.portalpasazera.pl / www.funduszeeuropejskie.gov.pl

   

  Udostępnij