• Od Nowego Roku będą obowiązywały w mieście nowe, wyższe stawki za wywóz śmieci i nowe pojemniki.

    Urząd Miejski w Pabianicach informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana kolorystyki pojemników na odpady komunalne. W związku z tym SpółkaEkoRegion” dostosowuje pojemniki na terenie miasta do nowych wymagań narzuconych przez przepisy ustawy.

    Dodatkowo od 9 grudnia do nieruchomości, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, będą rozwożone pojemniki w kolorze niebieskim.

    Należy wstawić pojemniki na teren nieruchomości i gromadzić w nich papier. Odbiór odpadów z tych pojemników odbywać się będzie od stycznia według harmonogramów odbioru mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Ulotka informacyjna, którą pokazujemy poniżej, jest właśnie rozsyłana do mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych.

    Udostępnij