• Od 11 stycznia zmiany w konstantynowskiej policji.

  W Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim we wtorek (7 stycznia) komendant komisariatu podkom. Tomasz Wójcicki po niespełna dwóch latach rządów pożegnał się z policyjnym mundurem. Jego obowiązki przejmie nadkomisarz Sławomir Kłos, dotychczasowy zastępca naczelnika wydziału prewencji.

  Komendant powiatowy policji w Pabianicach insp. Tomasz Szwed rozkazem personalnym powierzył mu pełnienie tej funkcji od 11 stycznia.

  Życzę wytrwałości i wszelkiej pomyślności w realizacji zadań na nowo powierzonym stanowisku, kolejnych wspaniałych osiągnięć zawodowych, sukcesów, dobrej i owocnej współpracy z władzami samorządowymi, ludzkiej życzliwości i satysfakcji w codziennej służbie, a zwłaszcza satysfakcji z efektów działalności podległej panu jednostki w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego i gminy Lutomiersk – powiedział insp. Tomasz Szwed.

  Podziękował również odchodzącemu na emeryturę podkom. Tomaszowi Wójcickiemu za wieloletnią i pełną zaangażowania służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu pabianickiego. Podziękowania ustępującemu komendantowi i gratulacje jego następcy złożyli również przedstawiciele władz samorządowych, w tym burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Napieralskim oraz zastępca wójta gminy Lutomiersk Andrzej Kmieć.

  Nadkomisarz Sławomir Kłos ma 48 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do służby w policji wstąpił w 1998 roku. Od początku związany z pionem prewencji. Do 2009 pracował w łódzkim oddziale prewencji, gdzie przez pięć lat był dowódcą drużyny. Przez kolejne lata (2009-2016) pełnił funkcję kierownika referatu patrolowo-interwencyjnego pabianickiej komendy. W 2016 roku został zastępcą naczelnika wydziału prewencji.

  Udostępnij