• News will be here
 • W związku z wystąpieniem w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

  Jest to realizacja zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722).

  – Zastosowanie nakazów, o których mowa w przywołanym rozporządzeniu, pozwoli zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia wirusa – mówi Andrzej Śmiechowicz, powiatowy lekarz weterynarii.

  Jednocześnie informuje, że realizacja zapisów rozporządzenia będzie przedmiotem kontroli inspektorów weterynaryjnych z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach. Kontrolerzy szczególną uwagę zwracać będą na:

  – pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ich na zewnątrz,

  – niepojenia i niekarmienia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

  – zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed dostępem dzikich zwierząt oraz przed ich odchodami,

  – stosowanie w gospodarstwie odzieży i butów ochronnych przeznaczonych tylko do obsługi drobiu,

  – stosowanie mat dezynfekcyjnych i preparatów do odkażania rąk przy budynkach, gdzie utrzymywany jest drób,

  – zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

  – zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

  – przestrzeganie nakazu powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

  – przestrzeganie nakazu dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśnośni.

  Udostępnij