• News will be here
 • Od 7 lutego straż miejska zgodnie z posiadanymi uprawnieniami będzie prowadziła systematyczne działania mające na celu weryfikację deklaracji śmieciowych.

  Uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Pabianic zobowiązuje od 1 stycznia 2020r. wszystkich właścicieli nieruchomości do złożenia stosownych deklaracji i przestrzegania zawartych postanowień. Kontrole będą również przeprowadzane wobec osób prowadzących działalność gospodarczą.

  – W przypadku stwierdzenia braku realizacji założeń regulaminu oraz zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 10 ust. 1-2b Dz.U. z 2019r., poz. 2010) strażnicy mogą kierować wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, który może zastosować karę aresztu lub grzywny – mówi komendant Tomasz Makrocki.

  Dodatkowo do Referatu Opłat za Odpady Komunalne będą kierowane wnioski o naliczanie opłat za okresy nie ujęte w deklaracjach wraz z odsetkami.

  W pobliskim Konstantynowie strażnicy miejscy już w styczniu w ramach weryfikacji deklaracji śmieciowych namierzyli między innymi osobę, która nie złożyła deklaracji we właściwym terminie, oraz osobę, która podrzucała worki ze śmieciami na teren Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, choć nie jest mieszkańcem Konstantynowa Łódzkiego.

  Podjęto wobec nich czynności przewidziane prawem.

  Udostępnij