• Czwartkowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla pabianickich krwiodawczyń w restauracji „Piemont” przygotowali panowie z PCK.

  Po wysłuchaniu wierszy, fraszek i aforyzmów o kobietach, które przypomniał prezes PCK Andrzej Chałupka, nagrodzono zasłużone krwiodawczynie oraz działaczki i wolontariuszki.

  Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymała Aneta Łagowska, krwiodawczyni z Lumileds Poland SA. Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” uhonorowano Renatę Krysiak z Zespołu Szkół nr 3 i Marię Krasińską z Rejonowego Klubu HDK PCK im. B. Serednickiego. Odznaki te przyznał minister zdrowia.

  Za wieloletnie honorowe oddawanie krwi Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia (minimum 5 litrów oddanej krwi) otrzymała Magdalena Lewandowska, zaś Aleksandra Stasiak „Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia (oddała blisko 11 litrów krwi).

  Opiekunkom Szkolnych Kół PCK wręczono medale „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”. Dyrektor RCKiK w Łodzi przyznał ten medal za promowanie honorowego krwiodawstwa w środowisku młodzieży następującym paniom: Annie Masłowskiej-Trzeszczak (SP nr 14), Małgorzacie Zbijewskiej-Gęs (ZS nr 2), Kamili Tomaszewskiej (SP w Ksawerowie), Ewelinie Gajdzie (SP w Bychlewie), Ewie Sarnowiak (SP w Dłutowie), Agnieszce Kutyni (SP w Piątkowisku), Katarzynie Chmurskiej (ZS nr 5), Izabeli Czestkowskiej (SP nr 17), Beacie Zakrzewskiej (SP nr 9), Katarzynie Olewińskiej (SP nr 8), Renacie Nowak (SP nr 1), Grażynie Siarze (SP w Woli Zaradzyńskiej), Aleksandrze Kapucińskiej (SP nr 3), Iwonie Piechocie (SP nr 13), Małgorzacie Naumowicz (SP nr 5), Annie Ślusarskiej (SP nr 2), Małgorzacie Krysiak (SP w Petrykozach), Barbarze Kardas (SP w Pawlikowicach). Taki sam medal otrzymała Magdalena Hudzieczek-Cieślar, szefowa chóru INCANTO.

  Paniom oprócz medalu wręczono dyplomy podpisane przez prezesa PCK Stanisława Kracika oraz przewodniczącego Krajowej Rady HDK PCK Sławomira Kaczyńskiego – w podziękowaniu za działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz promowanie czerwonokrzyskiej idei – honorowego oddawania krwi.

  Prezydent Grzegorz Mackiewicz i starosta Krzysztof Habura w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz PCK pamiątkowymi plakietami obdarowali Annę Boik, Małgorzatę Zbijewską-Gęs, Katarzynę Olewińską i Beatę Zakrzewską.

  Popołudniowe spotkanie w „Piemoncie” przebiegało przy kawie, herbacie i słodkościach. Wiceprezydent Marek Gryglewski obdarował pabianiczanki pięknymi bordowymi tulipanami, a Robert Kraska reprezentujący starostwo wręczał czekoladę. Na zakończenie nieliczna grupa mężczyzn odśpiewała paniom „Sto lat”.

  Udostępnij