• W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prezydent Grzegorz Mackiewicz prosi, żeby ograniczyć do minimum wizyty w miejscach użyteczności publicznej.

  Bez wychodzenia z domu można załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną lub przez telefon.

  – Przesyłam komunikat prezydenta miasta. Komunikat pojawi się na wszystkich budynkach urzędu i jednostek – poinformowała nas rzecznik Aneta Klimek.

  Jednocześnie poinformowała, że przetargi na sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych zaplanowane na 26 marca i 9 kwietnia zostają odwołane.

   

  KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Pabianic

  z dnia 13 marca 2020 r.

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

  W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, stosując się do zaleceń administracji rządowej i służb sanitarnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, zdecydowałem o podjęciu następujących działań:

  1. apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw do niezbędnego minimum i zachęcam, aby osobiste wizyty w Urzędzie i innych jednostkach, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na późniejszy, bardziej dogodny termin;

  2. zalecam, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.

   1. za pośrednictwem strony internetowej https://obywatel.gov.pl poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać należy posiadać Profil Zaufany, którego założenie zajmuje chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej;

  za pośrednictwem strony ePUAP: https://epuap.gov.pl można:

    • złożyć wniosek o dowód osobisty,

    • zameldować się i wymeldować,

    • złożyć pismo,

    • zgłosić urodzenie dziecka,

    • złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,

    • złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,

    • złożyć wszelkie wnioski dotyczące podatków i opłat lokalnych;

   1. telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych wydziałów i jednostek dostępne są na stronie https://bip.um.pabianice.pl w zakładkach „Urząd Miejski” i „Jednostki organizacyjne”,

   2. drogą mailową na adres: poczta@um.pabianice.pl,

   3. w formie pisemnej i wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,

   4. do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl – tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej;

  1. zalecam, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji; wykaz rachunków bankowych znajduje się również pod adresem: https://bip.um.pabianice.pl/artykuly/19/konta-bankowe;

  2. w kasach Urzędu Miejskiego w Pabianicach ograniczona zostaje możliwość wpłat gotówkowych – zaleca się dokonywanie płatności kartami płatniczymi;

  3. w celu ograniczenia liczby osób skupionych w jednym miejscu i oczekujących na załatwienie sprawy, wprowadzam obowiązek umawiania wizyt na konkretny dzień i godzinę; można dzwonić na podane niżej numery telefonów (telefony do poszczególnych wydziałów i jednostek dostępne są również na stronie https://bip.um.pabianice.pl w zakładce „Urząd Miejski” i „Jednostki organizacyjne”);

  4. osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński proszę, o ile to możliwe, o przesunięcie terminu w uzgodnieniu z kierownikiem USC; liczba uczestników uroczystości w naszej sali ślubów zostanie ograniczona do 20 osób;

  5. cotygodniowe przyjęcia mieszkańców przez prezydenta miasta i jego zastępców oraz radnych Rady Miejskiej będą odbywały się wyłącznie drogą telefoniczną;

  6. apeluję o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus lub dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ, tel. 800 190 590.

  Bardzo proszę o wyrozumiałość dla podjętych działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Wam, mieszkańcom i naszym pracownikom.

  Grzegorz Mackiewicz

  Prezydent Miasta

  WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

  w celu umówienia wizyty w Urzędzie Miejskim w Pabianicach

  i miejskich jednostkach organizacyjnych

    1. Biuro Rady Miejskiej – 42 22 54 651;
    2. Sekretariat Prezydenta Miasta – 42 22 54 615;
    3. Wydział Księgowości Budżetowej – 42 22 54 685;
    4. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 42 22 54 646;
    5. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych – 42 22 54 631;
    6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 42 22 54 639;
    7. Wydział Ochrony Środowiska – 42 22 54 629;
    8. Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji – 42 22 54 627;
    9. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 42 22 54 617;
    10. Wydział Urbanistyki – 42 22 54 638;
    11. Wydział Spraw Lokalowych – 42 22 54 630;
    12. Wydział Spraw Obywatelskich – 42 22 54 673;
    13. Urząd Stanu Cywilnego – 42 22 54 623;
    14. Biuro Kart Miejskich – 42 22 54 608;
    15. Straż Miejska – 986, 42 22 54 660;
    16. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej – 42 215 89 35;
    17. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 42 22 59 285;

  Udostępnij