• W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wprowadzamy do odwołania z dniem dzisiejszym (13 marca) nowe zasady funkcjonowania Rady Miejskiej i Biura Rady – poinformował Arkadiusz Bujacz, naczelnik Biura Rady UM.

  1. Odwołane są wszystkie dyżury radnych. Kontakt z radnymi za pośrednictwem Biura Rady tel. (42) 22-54-651, mailem: adres rada@um.pabianice.pl lub na dane kontaktowe radnych zamieszczone w BIP.

  2. Sesja zaplanowana na 25 marca może odbyć się wcześniej. Obsada sesji i jej czas będą ograniczone do niezbędnego minimum.

  3. Komisje Rady do odwołania nie będą zwoływane.

  4. Media są proszone o skorzystanie z usługi transmisji sesji on-line i nieprzychodzenie na sesję.

  – Bardzo prosimy o zrozumienie w tej niezwykłej dla nas wszystkich sytuacji – prosi naczelnik.

  Udostępnij