• Jednostka Ratownictwa Kryzysowego z Pabianic jest w pełnej gotowości, aby przyjmować od seniorów telefoniczne zamówienia na zakupy.

    Zapewniając wszystkie środki ostrożności, Jednostka Ratownictwa Kryzysowego służy pomocą. Zrobi zakupy i dowiezie je do osób samotnych i potrzebujących.

    Zamówienia można zgłaszać pod numerem telefonu: 537-455-112.

    Udostępnij