• News will be here
 • Od czwartku, 23 kwietnia, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Warzywnej 6 będzie funkcjonował z zastosowaniem niezbędnych ograniczeń.

  Chęć oddania odpadów na PSZOK należy uprzednio zgłosić telefonicznie do wydziału ochrony środowiska UM pod numer: (42) 2254629. Przyjmujący zgłoszenie pracownik wydziału wyznaczy datę i godzinę oddania odpadów na PSZOK, spisze imię i nazwisko osoby przywożącej odpady, pochodzenie oraz rodzaj odpadów.

  Przewiduje się wjazd pojazdów na teren PSZOK co 15 minut. Jednocześnie na teren wpuszczane będą 2 pojazdy (maksymalnie po 2 osoby na 1 pojazd). Wjazd na teren punktu odbywa się wyłącznie za zgodą i według wskazówek obsługującego pracownika.

  Każda osoba korzystająca z PSZOK musi być wyposażona w rękawiczki jednorazowe i maseczkę ochronną oraz narzędzie do rozładunku odpadóww przypadku gruzu.

  Odpady dostarczone na PSZOK muszą być właściwie posegregowane przed ich dostarczeniem.

  Odpady muszą być przywożone w workach, opakowaniach umożliwiających pracownikowi potwierdzenie z bezpiecznej odległości prawidłowości dostarczonych odpadów.

  Każda osoba przywożąca odpady ma obowiązek rozładować je samodzielnie do odpowiednich kontenerów/pojemników i opuścić PSZOK bez wchodzenia do części socjalnej przeznaczonej dla obsługi punktu.

  Za organizację pracy i zapewnienie obsługującemu pracownikowi bezpieczeństwa i ochrony odpowiada spółka EkoRegion. Wszystkie sprawy dotyczące obsługi PSZOK oraz odpadów komunalnych można kierować elektronicznie na adres odpady@um.pabianice.pl lub pod numer (42) 2254629.

  Udostępnij